Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Mateusza Ap. w Bądkowie
OGŁOSZENIA / SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKO-GOSPODARCZE ZA ROK 2014 I PLANY NA ROK 2015

Sprawozdanie duszpastersko-gospodarcze

w parafii p.w. św. Mateusza Ap.  w Bądkowie za rok 2014

 

W Kościele Powszechnym

         Jednym z ważniejszych wydarzeń w Kościele w 2014 roku była od lat wyczekiwana kanonizacja św. Jana Pawła II i Jana XXIII w Rzymie. 27 kwietnia Papież Franciszek w obecności Benedykta XVI papieża seniora i milionów wiernych na Placu św. Piotra  oraz setek milionów wiernych zgromadzonych przy telewizorach, wyniósł na ołtarze błogosławionych wielkich papieży XX wieku. Z wielką radością przeżywaliśmy ten dzień uczestnicząc w kanonizacji poprzez transmisję telewizyjną. Również beatyfikacja papieża Pawła VI przyniosła radość i dumę, że byliśmy świadkami wielkich papieży, świętych papieży.

         Wzorem swoich poprzedników papież Franciszek odbywał pielgrzymki duszpasterskie do wielu krajów świata m.in. do Ziemi Świętej, Korei Północnej, Turcji, Albanii, dając świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa i przybliżając Go ludziom żyjącym w innej kulturze niż europejska. Papież Franciszek przemawiał do europarlamentarzystów w Parlamencie Europejskim w Strassburgu wskazując na wielkie wartości chrześcijaństwa, od których odeszła stara Europa.

         Na początku października w Rzymie obradował Nadzwyczajny Synod Biskupów nt. rodziny w świecie współczesnym. Wobec zmasowanych ataków na rodzinę w świecie współczesnym Synod podkreślił niezastąpioną wartość rodziny i troski Kościoła o rodzinę.

 

W Diecezji

         Wydarzeniem roku była Peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży po Diecezji Włocławskiej. W drugiej połowie maja począwszy od południowej części diecezji od Zduńskiej Woli, Sieradza, poprzez Turek, Tuliszków, Konin, Koło, Ciechocinek i Włocławek nawiedziły symbole ŚDM tj.  Krzyż ŚDM i ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Młodzież gromadząca się w miejscach spotkań dawała wielkie przywiązanie do Chrystusa i budowała swoją postawą zarówno dorosłych jak młodych. Nasza młodzież z Gimnazjum w tych uroczystościach uczestniczyła w Ciechocinku.

 

W parafii

         Parafia jest wspólnotą ludzi wierzących, poprzez modlitwę, praktykowanie sakramentów św., troskę wzajemną o siebie, zmierzającą do zbawienia, które przyniósł nam przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie nasz Pan Jezus Chrystus. Nasza droga do zbawienia zaczyna się na chrzcie św. W 2014 roku tę wędrówkę we wspólnocie Kościoła przez sakrament chrztu zaczęło 24 dzieci ochrzczonych w naszej parafii. Do I spowiedzi i Komunii św. przystąpiło 26 dzieci, a sakrament Bierzmowania przyjęło 52 młodych naszej wspólnoty. Sakrament małżeństwa zawarło 9 par. Natomiast do wieczności pożegnaliśmy 34 naszych parafian. Chorzy w Wielkopostne i Adwentowe Dni Chorych  przystąpili do sakramentu pokuty i Komunii św. W Wielkim Poście 28, w Adwencie 24.

         Wydarzeniem roku ub. można uznać w naszej parafii I Orszak Królewski w Uroczystość Trzech Króli. Rozpoczęliśmy Jasełkami w wykonaniu dzieci szkoły podstawowej w Bądkowie, a następnie Orszak z Trzema Królami przeszedł ulicą Włocławską z GOKu do świątyni parafialnej, gdzie Trzej Królowie oddali hołd Dzieciątku Jezus. Po Mszy św. w Sali GOKu Rodzina Różańcowa, Asysta, Ministranci spotkali się na wspólnym opłatku.

         W kalendarzu wydarzeń duszpasterskich w 3. niedzielę stycznia po sumie Kolędujemy Jezusowi. Dzieci, młodzież i Zespół Czerwone Róże wykonali pięknie kolędy i pastorałki grając i śpiewając.

         W kalendarzu liturgicznym są nabożeństwa okresowe, które pomagają nam być bliżej Jezusa i Jego Matki. Uczestniczyliśmy w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, w ukochanych nabożeństwach majowych w kościele i przy figurach wiejskich, czciliśmy Najśw. Serce Jezusa w czerwcu, gromadząc się licznie wspólnie odmawialiśmy różaniec. W Adwencie na roratach śpiewaliśmy Najświętszej Panie czcząc Jej Niepokalanie Poczęcie. Wzrastaliśmy duchowo uczestnicząc w Rekolekcja Wielkopostnych, które przeprowadził Ks. Kan Benedykt Gembicki proboszcz parafii Sławsk i w Rekolekcjach Adwentowych przeprowadzonych przez Ks. Łukasza Sztylkę Prefekta Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. Jana Długosza.

         W minionym roku gościliśmy znakomitych Kapłanów. W marcu przybył do nas Ks. Krzysztof Karolewski z Psokwa z Rosji. Kapłan niezwykle gorliwy w trudnym czasie w swej parafii budujący świątynię – sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Rosji. Opowiadał o skomplikowanej i trudnej dla katolików sytuacji w Rosji. Dał piękne świadectwo wiary ludzi tam mieszkających. W Uroczystość Bożego Ciała gościliśmy naszego Misjonarza Ks. Jarosława Piaseckiego z Brazylii z Manaus, serdecznie przez nas przyjętego. A i On do nas tak chętnie z radością przybywa, gdy jest w Polsce.

         Dzieci I.Komunijne w tygodniu białym pielgrzymowały do Matki Bożej Księżnej Kujaw do Ostrowąsa. Pielgrzymka piękna, radosna, dająca wiele dzieciom i opiekunom, którzy z dziećmi przybyli. Młodzież klas III Gimnazjum miała swą tradycyjnie pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej do Lichenia.

         W odpust ku czci św. Anny w naszej parafii Ks. Bp Stanisław Gębicki bp pomocniczy diecezji włocławskiej dokonał aktu wizytacji kanonicznej parafii. W czasie Mszy św. o g. 9.00 został powitany przez przedstawicieli Rady Parafialnej i Proboszcza oraz wysłuchał sprawozdania wizytacyjnego. Po Mszy św. w kancelarii dokonał przeglądu ksiąg kancelaryjnych, a o g. 12.00 odprawił sumę odpustową, wygłosił kazanie i udzielił sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży.

         W sierpniu po żniwach zawsze dziękujemy Panu Bogu za plony. Tak się składa, że mniej jest nas tu w świątyni, a bardzo dużo na stadionie. Delegacje z poszczególnych wsi przynoszą wieńce i dary chleba wina w podzięce za Boży dar chleba. W Eucharystii najpiękniejszym aktem naszej wdzięczności niesiemy owoc naszej pracy, aby Pan nas pobłogosławił i darzył na dalsze lata.

         W odpust św. Mateusza Ap. sumę sprawował Ks. Dr Andrzej Tomalak. Również wygłosił homilię odnosząc się do aktualnych naszych świadectw wiary. Po Mszy św. dzieci przygotowujące się do I Komunii św. otrzymały poświęcone różańce, a młodzież zaczynająca katechezę do bierzmowania indeksy.

         Tradycją naszej parafii jest, że na przełomie września i października pamiętamy o WSD we Włocławku zbierając płody roli. W 2014 roku zebrano ok. 9t ziemniaków, zboża i różnych warzyw dla naszego seminarium.

         Do tradycji dobrej należy w naszej parafii Dzień Papieski, który przygotowują dzieci i młodzież naszej parafii pod kierunkiem pań katechetek. Programy poświęcone św. Janowi Pawłowi II są na wysokim poziomie i wielce pouczające. Wysoki poziom programu o misjach mamy w Dzień Misyjny. W tym roku w tygodniu misyjnym nie tylko modliliśmy się na różańcu za misje, ale również przez akcję „Każdy znaczek wspiera misje” zebraliśmy kilka tysięcy znaczków, którymi wsparliśmy dzieło misji.

         W minionym roku w IV niedzielę Wielkiego Postu zadebiutował chór parafialny, który z każdym czasem podwyższa swe umiejętności. Życzymy pięknego wzrostu, a umiejących śpiewać zapraszam do wspólnoty chóru. Chcę zauważyć obecność w naszych parafialnych uroczystościach Trzech Króli,  3 Maja, Bożego Ciała, Święta Niepodległości i na Pasterce Bożego Narodzenia a zarazem serdecznie podziękować Młodzieżowej Orkiestrze Dętej pod dyrekcją pana Tadeusza Wiśniewskiego. Zaś Orkiestrze OSP pod kierunkiem pana Tadeusza Drążkiewskiego za udział w Uroczystościach Zmartwychwstania Pańskiego i Odpustu św. Mateusza Ap.. Chcę również podziękować młodzieży za rozniesienie programów rekolekcji wielkopostnych i zebranie ofiar na kwiaty do Grobu Pańskiego.

 

Dzieło gospodarcze

1.    Nasza parafia wzbogaciła się o 1 ornat z racji kanonizacji św. Jana Pawła II ufundowany przez uczestników kursu przedmałżeńskiego.

2.    Dzieci I. Komunijne i ich rodzice ufundowali Mszał i ornat Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

3.    Młodzież przystępująca do sakramentu Bierzmowania ufundowała reflektory do prezbiterium.

4.    Na cmentarzu dokonano kosmetyki alei kasztanowej.

5.    Został wykonany remont parkanu kościelnego od strony południowej.

6.    Zaczęto remont muru przy schodach wejściowych.

7.    Zamiast podjazdu na cmentarz kościelny została wyremontowana wikariatka.

 

Plany duszpasterskie na rok 2015

         Za nami już Opłatek dla Rodziny Różańcowej, Asysty, Rady Parafialnej i ministrantów, Orszak Królewski i Koncert „Kolędujemy Jezusowi” uświetniony koncertem chóru z Radziejowa pod dyrekcją p. Magdaleny Kociszewskiej.

         Przed nami Środa Popielcowa, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale,  początek kursu przedmałżeńskiego w piątek po Środzie Popielcowej. Rekolekcje Wielkopostne w dniach 15-17.03.15 poprowadzi Ks. Mgr Franciszek Zygadliński prob par Boleszczyn. Dzień Chorych 13 marca od g. 9.00.

        

         Triduum Paschalne.

                             – W. Czwartek – Pamiątka Wieczerzy Pańskiej. Dziękujemy Jezusowi za dar Kapłaństwa i Eucharystii. Dzieci I.Komunijne z ubiegłego roku i przygotowujące się  w tym roku w szczególny sposób tę wdzięczność okażą.

                            - W. Piątek – Dzień w którym umarł Jezus nasz Zbawiciel dla naszego zbawienia. O g. 15.00 początek Nowenny do Miłosierdzia Bożego.

                            - W. Sobota – Liturgia Światła i Wigilia Paschalna. Przez cały dzień adoracja Jezusa w Grobie. Straż Druhów OSP. Nazajutrz Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego z Rezurekcją o g. 6.00.

         03.05 - Rocznica Konstytucji 3 Maja i Dzień Strażaka.

         24.05 – Uroczystość I Komunii św. a 28.05 pielgrzymka dzieci I.Komunijnych, ich rodziców i opiekunów do sanktuarium Matki Bożej w Ostrowąsie.

         01.06 – Rocznicowa Uroczystość 40.lecia kapłaństwa Ks. Proboszcza i 40.lecie ślubu małżonków, którzy zawarli ślub w 1975 roku.

         04.06  - Boże Ciało. Rocznica I Komunii św. Ołtarze przygotowują: ołt. I – Biele,

ołt. II – OSP Kujawka, ołt. III – mieszkańcy ul. Włocławskiej, ołt. IV – młodzież i rodzice klasy III Gimnazjum.

                   26.07 – Odpust św. Anny

                               21.09 – Odpust św. Mateusza Ap. Suma o g. 17.00.

                   11.10 – Dzień Papieski

                   18.10 – Dzień Misyjny i zbieramy znaczki pocztowe dla misji

                   08.11 – Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

                   11.12 – Adwentowy Dzień Chorych

                   13-15.12 – Rekolekcje Adwentowe.

 

Plany gospodarcze na 2015

1.    Priorytetem naszych prac w tym roku będzie rewitalizacja murów naszej świątyni.

2.    Podejmiemy prace przy podjeździe na cmentarz przykościelny od strony ul. Słowackiego.

3.    Dokończymy remont murków przy schodach i uzupełnienie ubytków fugi w parkanie kościelnym przerwane na skutek poważnej choroby wykonawcy.

Niech Dobry nasz Ojciec pobłogosławi nas i tych, którzy nasze plany będziemy realizować. Amen.